วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

E1 กับ T1

บังเอิญมีเพื่อนมาถามว่า ไอ้ T1 มันคืออะไร เราก็เคยอ่านผ่านๆมา จำไม่่ค่อยได้ ก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลมาได้อย่างนี้

E1 ตามมาตรฐาน Euro (ถ้าเป็นญี่ปุ่น หรืออเมริกา จะเป็น T1) สามารถส่งสัญญาณด้วย bandwidth 2.048Mbps ดังนั้นจะมีคนเรียกว่าสาย 2 เมก โดยสายสัญญาณชนิดนี้เรียกตามลักษณะการเชื่อมต่อว่า PRI (Primary Rate Interface) ส่วนทางกายภาพก็สามารถเป็นได้ทั้ง Fiber Optic สำหรับ Media ระหว่างทาง หรือเป็นสายทองแดง สำหรับปลายทาง หัวของสายก็เป็นได้ทั้ง RJ45 เหมือนสาย LAN หรือ เป็นสายที่ปิดด้วยหัว BNC 2 เส้น ในสายสัญญาณ 1 เส้นสามารถส่งข้อมูลเสียงได้พร้อมกัน 30 ช่องสัญญาณ จึงสามารถใช้เป็นสายโทรศัพท์คุยพร้อมกันได้ 30 คู่สาย

จบ....ล่ะ....*0*