วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2551

MPLS=multiprotocol label switching

MPLS => Multiprotocol Label Switching เป็นเทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการเส้นทางและควบคุมคุณภาพของสัญญาณเชื่อมต่อบนเครือข่าย ATM ด้วยกระบวนการในการเร่งการจัดส่ง IP-Packet และให้ความยืดหยุ่นสำหรับการจัดการ IP บนเครือข่าย

จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ก็คือ
-มีความเสถียรและปลอดภัยสูงในการรับ-ส่งข้อมูล
-มีปริมาณช่องสัญญาณ (Bandwidth) มากถึง 10 Gbps เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะ
-สามารถเลือกความเร็วได้ตั้งแต่ 64 Kbps – 1 Gbps
พร้อมรองรับ IP Application ต่าง ๆ ไม่ว่า VOIP, Routing Protocol, QoS, Multicast และ VDO Conference เพื่อ
-ตอบสนองชีวิตการทำงานแบบที่จะเป็นที่นิยมในอนาคต โดยการรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ ไว้เข้าด้วยกัน เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการทำงาน

สรุปง่ายๆก็คือ เทคโนโลยี MPLS มันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการ ส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่เกิดการล่าช้า
ซึ่งในส่วนของ mpls จะมี mpls core กัน edge router เป็นตัวกลางในการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ แล้วก็จะมี link ของแต่ละที่มาต่อกับที่นี่